Home

Doe wat je normaal ook al doet, maar neem deze keer iets meer het stuur in handen als gemeente en realiseer daarmee winst op álle terreinen (financieel, graafrust, klimaatadaptatie, energietransitie, een toekomstbestendige ondergrond, etc.).

Het aanbod van team ONGOING, een coalitie van verschillende partijen (leveranciers, overheden, bouwers, ingenieurs en adviseurs), bestaat uit producten, diensten en aanbevelingen voor de aanleg en het onderhoud van een toekomstbestendige ondergrondse infra.

Door gebruik te maken van een combinatie van bestaande en bewezen oplossingen kan de huidige chaos van kabels en leidingen niet alleen ontward worden, maar ontstaat er vlak onder het maaiveld ook ruimte voor waterberging, warmteleidingen, 5G, een waterstof leidingnet, de infrastructuur voor laadpalen en wat er nog meer op termijn nodig is.

En als je dat doet op het moment dat er toch al gegraven moet worden (en de komende jaren moet er overal gegraven worden) dan vang je meerdere vliegen in een klap en bespaar je daarmee veel maatschappelijk geld.

Het idee:

  1. Maak gebruik van het moment dat er toch al gegraven moet worden;
  2. Leg een systeem aan van trekputten en mantelbuizen onder het trottoir langs de bebouwing aan beide zijden van de straat, waarin alle kabels en leidingen gepositioneerd worden;
  3. Bouw onder het wegdek met behulp van Bufferblocks ruimte voor waterberging met een extra galerij voor bijvoorbeeld de riolering, een warmtenet of een andere toepassing.

Hiermee is in een keer de ondergrondse infra toekomstbestendig gemaakt, de straat klimaatadaptief, er hoeft in principe niet meer gegraven te worden bij aanpassingen, want nieuwe kabels en leidingen kunnen eenvoudig toegevoegd worden. Ook zal er ruimte ontstaan voor bijvoorbeeld extra groen in de straat.

De kosten van de benodigde hardware wegen ruimschoots op tegen de besparingen van elke keer opnieuw graven bij wijzigingen of problemen. Een win-win-win en in een tijd dat er schaarste is op het gebied van technisch geschoold personeel en burgers steeds mondiger worden als het gaat om de bereikbaarheid van hun straat, een aantrekkelijk perspectief.