KWR water

Bij monde van Jan Vreeburg:

Ik heb een artikel bijgevoegd over mijn ‘drie-domeinen’ aanpak gericht op het verminderen van de afvalwaterstroom en het verhogen van de concentratie daarin. Een belangrijk aspect in het verdunnen van de afvalwaterstroom is gelegen in de inzamelingsriolen voor vuil water. Zoals gezegd zijn die veel te groot en wordt er nog wel eens min of meer bewust een misaansluiting gemaakt om wat meer water erin te krijgen, wat dan voor verdunning zorgt.

Het kleinere riool zou door de gemeente moeten worden aangelegd en het enige belang van de gemeente is ‘geen gedoe’. Daarom hangen ze ook zo aan de Leidraad Riolering, omdat daarmee een schild wordt geleverd om ‘gedoe’ te voorkomen en naar te verwijzen als er wel ‘gedoe’ is ontstaan. Dat maakt verandering moeilijk, maar niet onmogelijk, omdat het nieuwe kleinere riool veel goedkoper is. Als je ook de putten eruit haalt, schat ik dat besparingen van meer dan 50% mogelijk zijn in combinatie met een beter functionerend riool.