Inzending

Onze inzending is een animatie waarin te zien is hoe met:
– eenvoudige middelen,
– beetje extra inspanning en
– gemeentelijke regie
een nieuwe ordening kan worden aangebracht in de bovenste lagen.

Deze ordening biedt plaats aan alle wensen en toekomstige ambities.
Bovendien is het een goedkope, maakbare, begrijpbare, generieke oplossing.